Stairways

Stairways

De trap gebruikt Boronski als concept om aan te tonen dat het ‘altijd maar meer’ – de norm in de westerse cultuur – meestal slecht afloopt. Het steeds hoger op de ladder komen verandert mensen en de maatschappij. Dit hoeft niet slecht te zijn, maar je moet er wel van bewust zijn dat het uitzicht boven op die ladder iets met de mens en de maatschappij doet. Boronski legt in zijn werk ook de link naar het verhaal van Icarus. Daedalus waarschuwde Icarus om niet te hoog en te dicht bij de zon te vliegen, maar ook niet te laag, omdat de vleugels te zwaar zouden worden van het zeewater. In zijn enthousiasme wordt Icarus echter roekeloos; hij vliegt te hoog waardoor de was toch smelt en hij neerstort in de Egeïsche Zee.

Status: Available
Scroll naar boven