Willem Boronski Fine Art

Het is voor Boronski niet fascinerend genoeg om de alledaagse realiteit weer te geven. In zijn werk zoekt hij juist naar een nieuwe werkelijkheid. Het opdoen van nieuwe inzichten en het uitproberen van nieuwe technieken, kleurstellingen en vormen zijn voor Boronski een groot avontuur.

Studio bezoek

Willem Boronski studio can be found in the middle of the country on the Utrechtse Heuvelrug. You are very welcome to take a look at the collection.

Our
Categories

Paintings

Willem Boronski’s work is characterized by the expression and creation of unknown shapes and a fascinating play of colors and lines.

Prints

Boronski’s work is independent of the norms and culture prevailing in society.

Digital Work

They are not free and therefore not fascinating enough for Boronski. You see in his work the search for a new reality.

Drawings

The adventure of new insights, techniques and forms creates a fascinating path for the painter. Boronski invites the viewer to paint his paintings in his mind and thereby create their own reality.

Onze
categorieën

Schilderijen

Het werk van Willem Boronski kenmerkt zich door de expressie en creatie van onbekende vormen en een fascinerend spel van kleuren en lijnen

Beeldhouwwerken

Boronski’s werk staat los van de in de maatschappij geldende normen en cultuur.

Digitaal

Die zijn niet vrij en daarmee voor Boronski niet fascinerend genoeg. Je ziet in zijn werk de zoektocht naar een nieuwe werkelijkheid.

Schetsen

Het avontuur van nieuwe inzichten, technieken en vormen creëren voor de schilder een fascinerend pad. Boronski nodigt de kijker uit om zijn schilderijen in gedachten af te schilderen en daarmee hun eigen werkelijkheid te creëren.

De kunst is verandering, waardeer het

Het is voor Boronski niet fascinerend genoeg om de alledaagse realiteit weer te geven. In zijn werk zoekt hij juist naar een nieuwe werkelijkheid. Het opdoen van nieuwe inzichten en het uitproberen van nieuwe technieken, kleurstellingen en vormen zijn voor Boronski een groot avontuur. Hij ervaart dit als een fascinerende weg waarop je vele vragen tegenkomt. De antwoorden op deze vragen worden zichtbaar in zijn schilderijen. Dit pad doorlopen we als mens onbewust vaak ook. Boronski nodigt de kijker dan ook uit om bij het zien van zijn kunst een eigen werkelijkheid te creëren.

Our Blogs

Scroll naar boven